Enviro 2021

3. - 4. JÚN, 2021 ONLINE

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

a Fakulta environmentálneho inžinierstva a geodézie, Poľnohospodárskej univerzity v Krakove

Vás pozývajú na 25. ročník konferencie

ENVIRO 2021

3. - 4. júna 2021

online

ENVIRO je medzinárodná konferencia s dlhoročnou tradíciou od roku 1995. Počas svojej existencie poskytla priestor viacerým oblastiam vedy, výskumu, aplikácií, trendov a usmernení pre zlepšovanie kvality životného prostredia. Konferencia je zameraná na ochranu pôdy, vodné hospodárstvo, klimatické zmeny, pozemkové úpravy, krajinnú architektúru, zelenú infraštruktúru, odpadové hospodárstvo ako aj na nástroje pre modelovanie rôznych druhov rizík v krajine a geo-informačné technológie.

Tento rok je tematicky zameraná na "Znižovanie rizika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v krajine". Konferencia Enviro 2021 je súčasťou projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy”. Projekt je podporený Európskou úniou.

Projekt je podporený EÚ.

www.zmenaklimy.sk