KONTAKT

3. - 4. JÚN, 2021 ONLINE

Kontaktná adresa


Ing. Kristína Candráková, PhD.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tulipánová 7, Nitra

e-mail: kristina.candrakova@uniag.sk

tel: +421 37 641 5406