Program

3. - 4. JÚN, 2021 ONLINE

Konferencia sa bude konať 03.-04.06.2021 - cez platformu MS Teams.


Pozrite si prosím podrobný program.


Základné informácie:

Nakoľko je konferencia organizovaná v rámci projektu podporeného Ministerstvom životného prostredia SR a EÚ, prvá časť konferencie je venovaná klimatickým zmenám, ako aj environmentálnemu vzdelávaniu a bude prevažne v slovenskom jazyku. Tlmočenie nebude poskytnuté.

Konferencia bude zaznamenávaná pre interné účely. Záznam nebude zverejnený.

Oficiálnymi jazykmi konferencie sú: angličtina, slovenčina a poľština.

Vo vedeckej časti konferencie očakávame príspevky v angličtine.

Prosíme, pripravte si prezentáciu na 10 minút.


Otvorenie konferencie je vo štvrtok o 09.00.


Tešíme sa veľkej účasti na tomto ročníku konferencie ENVIRO. Preto budú v piatok prebiehať 2 tematicky zamerané sekcie. Každá sekcia má samostatný link na pripojenie sa.


Sekcia 01 - zameraná na:

- Moderné prístupy k projektovaniu a údržbe mestských priestorov

- Využívanie aplikácií geoinformačných technológií v krajine

- Biologické, ekologické, poľnohospodárske a technické opatrenia v pozemkových úpravách v súvislosti s klimatickou zmenou

Predsedajúci: Ing. Mária Bihúňová, PhD., doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD.

Link na pripojenie


Sekcia 02 - zameraná na:

- Dopady zmeny klímy, adaptácia a zmierňovanie

- Vplyv ochranných štruktúr vodného hospodárstva na ochranu krajiny pred suchom a povodňami

Predsedajúci: prof. Ing. Peter Halaj, CSc., prof. Ing Ľuboš Jurík, PhD.

Link na pripojenieUkončenie konferencie je plánované na piatok o 14.30 (rovnaký link ako otvorenie).