Termíny

3. - 4. JÚN, 2021 ONLINE

aktívny účastník

pripravený abstrakt a prezentácia

zdarma


do 15. mája 2021

registrácia a zaslanie abstraktu
Pasívny účastník

iba poslucháč bez prezentácie

zdarma


do 2. júna 2021

registrácia