Abstrakt

3. - 4. JÚN, 2021 ONLINE

AbstraKt

Prosíme aktívnych účastníkov konferencie, aby svoje abstrakty (v anglickom jazyku) posielali

na e-mailovú adresu kristina.candrakova@uniag.sk do 15. mája 2021.

Akceptované abstrakty budú publikované v elektronickom vedeckom zborníku abstraktov dostupnom na web stránke konferencie.


Abstrakt v anglickom jazyku musí byť napísaný s použitím šablóny a gramaticky správny.