Registrácia

3. - 4. JÚN, 2021 ONLINE


aktívny účastník

pripravený abstrakt a prezentácia

zdarma


REGISTRAČNÝ FORMULÁR


Pasívny účastník

iba poslucháč bez prezentácie

zdarma


REGISTRAČNÝ FORMULÁR