Výbor

3. - 4. JÚN, 2021 ONLINE

Vedecký výbor

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. - Dekan FZKI SPU v Nitre, Slovensko

dr hab. inż. Leszek Książek - Dekan FEIG PU Krakov, Poľsko

doc. Ing.Klaudia Halászová, PhD. - Rektorka SPU v Nitre, Slovensko

dr hab. inż. Andrzej Bogdał - Prorektor FEIG PU Krakov, Poľsko

doc. Ing. Ján Horák, PhD. - Prodekan FZKI SPU v Nitre, Slovensko

doc. Ing. arch. Roberta Štepánková, PhD. - Prodekanka FZKI SPU v Nitre, Slovensko

prof. Ing. Peter Halaj, PhD. - Prodekan FZKI SPU v Nitre, Slovensko

Ing. Mária Bihuňová, PhD. - Prodekanka FZKI SPU v Nitre, Slovensko

prof. Ing. Dr. h. c. Dušan Húska, PhD. - SPU v Nitre, Slovensko

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. - SPU v Nitre, Slovensko

prof. Ing. Viliam Bárek, CSc. - SPU v Nitre, Slovensko

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. - SPU v Nitre, Slovensko

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - SPU v Nitre, Slovensko

prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski - FEIG PU Krakov, Poľsko

dr hab. Andrzej Wałęga - FEIG PU Krakov, Poľsko

dr hab. inż. Tomasz Kowalik - FEIG PU Krakov, Poľsko

dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik - FEIG PU Krakov, Poľsko

Ing. Yvetta Velísková, PhD. - Slovenská akadémia vied, Slovensko

Ing. Peter Šurda, PhD. - Slovenská akadémia vied, Slovensko

doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. - ENVI-GEOS Nitra, Slovensko

Prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk - UWM in Olsztyn, Poľsko

Prof. dr hab. Jerzy Jeznach - Warsaw ULS, Poľsko

Prof. dr hab. Józef Mosiej - Warsaw ULS, Poľsko

Dr. Rui Alexandre Castanho - WSB UDG, Poľsko

dr hab. Mariusz Sojka - Poznań ULS, Poľsko

dr hab. Piotr Stachowski - Poznań ULS, Poľsko

Dr. Francisco Jesus Moral Garcia - UE, Badajoz, Španielsko

Dr. Luis Loures - Instituto Politécnico de Portalegre, PortugalskoOrganizaČný Výbor

Ján Horák - SPU v Nitre, Slovensko

Dušan Igaz - SPU v Nitre, Slovensko

Barbora Čakovská - SPU v Nitre, Slovensko

Kristína Candráková - SPU v Nitre, Slovensko

Andrej Tárník - SPU v Nitre, Slovensko

Ľubomír Konc - SPU v Nitre, Slovensko

Peter Halaj - SPU v Nitre, Slovensko

Lucia Tátošová - SPU v Nitre, Slovensko

Elena Aydin - SPU v Nitre, Slovensko

Tatiana Kaletová - SPU v Nitre, Slovensko

Miloslav Mucha - SPU v Nitre, Slovensko

Agnieszka Policht-Latawiec - PU Krakov, Poľsko